Les BambousLes Bambous

Fables de La Fontaine travesties en patois créole par un vieux commandeur

Préface de Raphaël Confiant

:: Résumé    :: Détails


Dépi nanni-nannan, ni moun ka matjé fab an kréyol ek nou pé di ki sé kanman litérè a ki trapé plis siksé jik jòdi-jou. Sé pa koté Moris ek La Rénion, épi dé matjè blan kréyol kon F. Chrestien (1820) ek L. Héry (1828), ki lanmod-tala tijé. Atè sé péyi kréyolopal l'Anmérik la, sé an Bétjé matinitjé, François Marbot, ki batjé adan sa primié douvan épi an liv yo ka kriyé « Les Bambous. Fables de La Fontaine travesties en patois créole par un vieux commandeur ». Apré’y, nou ka jwenn Gwadloupéyen kontel P. Baudot (1860), Guiyanè kontel A. de Saint-Quentin (1874) oben Ayisien kontel G. Sylvain (1905). Pannan tout xxè siek-la, moun kontinié matjé bon enpé fab atravè bannzil kréyol la.
Sé an lanné 1846, kivédi anni dé lanné avan labolision ladjoukann, François Marbot, ki té an fonksionnè Lamarin (é pa an plantè kann), pibliyé liv-li a. Tit liv-la za ka montré nou ki chimen i té lé pwan ek, lè nou ka fè tan jété an zié anlè moral sé fab-la, nou ka konpwann lamenm : Marbot té ka défann kou koupé lod djoukanniè a. Men abo larel-lidé’y té kon sa, nou pé di ki i mété an brik adan konstriksion gran masonn litérati kréyolopal la. I pèmet lang-lan sòti adan pawol palé pou batjé adan pawol matjé ek, abo i pa té ka rikonnet kréyol kon an vré lang men kon an « patwa », liv-li a ba lang-lan an fos, an balan i pa té janmen ni avan.
Nou pé pa di Les Bambous sé an metpies-liv kon Fab Konpè Zikak éti Gilbert Gratiant, an Milat matinitjé, mété déwò nan lanné 1958, kivédi pres yon siek pli ta, men liv Marbot a ka chayé anlo endik ba nou asou léta lang kréyol-la nan mitan xixè siek-la ek sa krey-sosial bétjé a té ni nan lespri’y an lépok-tala. Sé pou sa yo viré édité’y senk fwa ek adan dènié édision-tala, nou ka ba zot teks-la adan dé model lékriti diféran : ta Marbot a ek nouvo grafi gerec-f la. Nou fè an tradiksion nef tou davwè ta Michel Thaly a, adan édision 1976, la té ni anlo lérè ki grav andidan’y.

Titre Les Bambous
Sous-titre Fables de La Fontaine travesties en patois créole par un vieux commandeur
Préface de Raphaël Confiant
Collection Espace outre-mer
Éditeur Ibis Rouge Éditions
Public visé 06 Professionnel et académique
CLIL (Version 2013-2019 ) 3435 LITTÉRATURE GENERALE
Date de première publication du titre 01 janvier 2002
Subject Scheme Identifier Code      93 Classification thématique Thema: D      93 Classification thématique Thema: F
 
Support Livre broché
Nb de pages 320 p.
ISBN-10 2-84450-145-1
ISBN-13 978-2-84450-145-5
GTIN13 (EAN13) 9782844501455
Référence 114079-80
Date de publication 01 janvier 2002
Nombre de pages de contenu principal 320
Format 17 x 24 x 2,5 cm
Poids 564 gr
Prix 22,00 €
 
Support PDF
Nb de pages 320 p.
Details de produit PDF
ISBN-10 2-84450-645-3
ISBN-13 978-2-84450-645-0
GTIN13 (EAN13) 9782844506450
Référence PDF000325-80
Formats associés Publication numérique basée sur (édition papier) ISBN-13 9782844501455
Publication numérique basée sur (édition papier) GTIN-13 - (EAN 13) 9782844501455
Date de publication 30 mars 2015
Contenu du produit Text (eye-readable)
Protection technique e-livre Aucun
Nombre de pages de contenu principal 320
Prix 13,99 €
 
114079-80


 

 

 

Autres titres dans...

la collection :


les domaines :